Subscribe:

Labels

Saturday, March 17, 2012

ЗА ЖИВОТОТ

Во својот живот човекот сретнува многу луѓе.
Но само правите пријатели оставаат трага во неговото срце.

Лутината е тенко поврзана со опасноста.
Ако некој еднаш те изневери, вината е негова;
Ако некој те изневери повеќе пати, вината е твоја.

Бистрите луѓе дискутираат за идеите;
Просечните луѓе дискутираат за она што секојдневно се случува;
Необразованите луѓе дискутираат за други луѓе.

Кој изгубил пари, изгубил многу;
Кој изгубил пријател, изгубил многу повеќе;
А оној кој изгубил вера и надеж, изгубил сè.

Младите и убавите се случајност на природата.

Учи се на грешките на другите луѓе.
Бидејќи не живееш доволно долго за да стигнеш да ги направиш сите.

Вчера е минато.Утрешнината е тајна. Сегашноста е дар.

И да знаете дека љубовта е најсилна погонска снага...

Дека е битно со кој сте, не каде сте...

И дека животот го прават ситниците.


No comments:

Post a Comment