Subscribe:

Labels

Saturday, December 15, 2012

СЕЌАВАЊЕ

Песна за Благоја Нешковски
Во една ноемвриска ноќ
млитава ноќ
еден бел гулаб
излета без никаков шум
се изгуби во ѕвездените далечини
Мајка во црнила се зави
прокапеја солзи тешки
и издишки за таксири неми
заредија сестри желби празни
се скамени татко
срцето тешкотија капе..
Оптичари
останаа да чмае
некаде во Пелагониската празнина
а во Порт Кембла
под оџаците
на замаглениот Стил Ворк
се спушти последната завеса
и остана да сонува
за македонскиот Шекспир

Oд книгата на Душан Ристевски
Украдени мисли/Stolen thoughts

Благоја Нешковски (Оптичари, 1964 - 24 ноември 1989), истакнат македонски режисер и писател. Најголемиот дел од својот живот го поминал во Австралија каде што работел и на меѓународната афирмација на националната самобитност на македонскиот народ.

No comments:

Post a Comment