Subscribe:

Labels

Wednesday, December 4, 2013

ЗРНО

Радован Павловски 


Во мене живее житието на народот
А со мене
И судбини по светот се пребројуваат
Да не ми остане семето во темнина
Земјата да не ми огрубее, овенее
И низ камен отварам пат
Породот кон сонце го водам
Во невреме јас знам химна да запеам
Потоа кон ѕвездите да се оддалечам
и да бидам вечна светлина
Над шари од жита и народи.

Photo image - Peco Lukanoski

No comments:

Post a Comment