Subscribe:

Labels

Thursday, April 28, 2016

ЌЕ МИ ПРОСТИШ ЛИ

'


Поемата "Ќе ми простиш ли" е дел од најновата стихозбирка "Копнеж и Надеж" на  Крсте Наумоски Мечкар

No comments:

Post a Comment