Subscribe:

Labels

Thursday, August 11, 2016

АМАНЕТ

Aвтор: Славко Крстевски
Не ме затворајте
в црна - темна пештера
вечност бескрајна
в темница пуста црнеам
очите паралдисани,
сонцето потемнето
немам сонце за гледање
сонце одамна не ме грее
***
Одозгора на гробот студен
маките да ми ги напишите
и..не ми клавајте
алов - катмер каранфил
наредете ми две киски:
кај главата - босилова,
на градите - пелинова
во рацете
две јаболка - ѓулабија
со себе да понесам
два ангели ме чекаат
понада да однесам
и не ме оплакувајте
со риданија и солзи
скршено срце
не ми лекувајте.

Запејте песна македонска
прекријте ме со
мека и лесна
земја библиска
со себе да си ја понесам
таткојната исконска.
Автор: Славко Крстевски

Don't shut me in the black - dark cave
endless eternity
in the dark i suffer
the eyes get hurt,
the sun gets dark
I don't see the sun anymore

it's been long time since i felt the sun on me...
******
Sing Macedonian song
cover me with
soft biblical soil
so i can take my fatherland with me..

The poem "Legacy" writen by Slavko Krstevski
Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment