Subscribe:

Labels

Friday, September 9, 2016

РАЧНОТО ПИШУВАЊЕ КОРИСНО ЗА ЗДРАВЈЕТО

Иако рачното пишување не е најпопуларна форма на комуникација во денешно време, сепак, научниците сметаат дека 15-20 минути пишување со пенкало има големи позитивни бенифиции за човековото здравје.
Оние кои ги запишуваат своите емоции, мисли на хартија многу полесно се ослободуваат од анкциозност, лутина и страв отколку оние кои пишуваат на компјутер или мобилни телефони. Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment