Subscribe:

Labels

Monday, June 5, 2017

РЕЧНИК

1. Дерби - решавачки натпревар
2. директен - непосреден
3. дисидент - отпадник
4. дограмаџија - столар
5. дус - рамен
6. ѓердан - огрлица
7. ѓуле - топовско зрно
8. ѓурултаџија - галамџија
9. ѓутуре - се заедно , без мера
10. евидентно - очевидно
11. егоизам - себичност

12. еквивалентен - со иста вредност
13. ексклузивен - исклучителен
14. екскомунициран - исклучен
15. душеме - патос, под
16. дифик - килим со реси
17. дистрикт - област, округ
18. директива - упатство
19. евентуален - можен
20. егзалтација - одушевеност

Гордана Димовска
Gordana Dimovska 
Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment