Subscribe:

Labels

Monday, December 30, 2013

ЗА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСКИТЕ ВЕСНИЦИ

Настаните во Македонија за време на турското владеење на Балканот па и за време на Првата и Втората светска војна, се следени од странските новинари. Весникот The war illustrated на 16 јуни 1917 објавува на насловна страна за животот на населението во воени услови, преселувања, градење на патишта (слика број 1),The graphic прикажува  состанок на македонски комити (слика број 2), присуство на турска војска (слика 3), македонска свадба 1904 (слика 4) , француска војска во Македонија 1916(слика 5) и Италијанскиот весниk Il secolo illustrato  за Македонците под турско ропство (слика 6)


Мacedonian timeline© All rights reserved


No comments:

Post a Comment