Subscribe:

Labels

Tuesday, October 27, 2020

LOVERS IN THE RAIN

Author: Lanilyn Bernardez Mercado
One day, the dark clouds cover the blue sky,

The wind is cold, the lightning strikes an aisle,

Heavy rain fell down and thunder roars,

Weather like this makes me happy before.

Rain could not stop us from seeing each other,

In one umbrella we shared and serves as our cover,

My body move closer while you hold me tight,

Our footsteps go on as we follow the light.

 We don’t mind if our clothes are already wet,

The warmth within our body is being felt,

Rain is a blessing for us lovers,

It brings out the concern for each other.

 

ОДРЖАН ЕВРОФЕСТ СКОПЈЕ 2020

И покрај ситуацијата со коронавирусот сепак се одржа 24-то по ред фестивал на забавна музика, Еврофест 2020 во Скопје.
Овој фестивал се одржа само со присуство на македонски претставници меѓу кои: Благица Павловска, Ѓорѓи Ѓорчев, Мирче Чуков, Блага Петреска, Серафина Фантазузо, Јулија Мациевска, Лени Партикова, групата “Интервали“, Горан Милошевски, Катерина Таневска од “Нели ти реков“ и други.
Ѓорѓи Ѓорчев со песната “Нека е љубовта вечна“ го освои фестивалското “Гран при“.
За најслушана песна помеѓу двата фестивалски изданија е прогласена “Лоша навика“ во одлична интерпретација на Мери Младеновска на музика и аранжман на Јане Дунимаглоски. Честитки до организаторите и учесниците кои во вакви вонредни времиња упсееја да ја одржата оваа убава музичка манифестација 

Monday, October 19, 2020

САМИ ВО ДУШАТА

Автор: Соња Манасиевска Конеска
Овде си, ко да не си!
Со поглед ме допираш.
И јас тебе исто.
Sид меѓу нас стои.
Два брега.
А нема мостови!
Боли тишината.
Студи!
Само часовник отчукува.
Времето го брои.
Сакам да прозборам.
Ама не можам!
Нема сум.
Ги потрошив сите зборови.
Ги срушив сите мостови.
И ти исто.
Овде сум,ко да не сум!
Со поглед те допирам.
Рака не пружам.
Се плашам од зборот студен,
да го чујам.
Го затворив срцето.
И ти твоето исто.
Два брега.
А нема мостови!
Една река тече.
Животот е тоа.
А јас и ти,
овде сме!
Ко да не сме.
Sид меѓу нас стои.
Сами во душата.
А можевме...
Но ете...!
Ја одбравме самотијата.
За се'во нас да боли.
Соња Манасиевска Конеска

Wednesday, October 7, 2020

INSTINCT

Author:Lanilyn Bernardez Mercado

True love nowadays is hard to find,

Oh, instinct help me look someone to bind,

Life they say is full of colors,

Oh, instinct kindly do me a favor.

 

Life I know is a bed of roses,

I am longing for it to possess,

Courage to enter a relationship is the key,

To build a respectable and a happy family,

Thursday, October 1, 2020

INTERVIEW WITH SIME MLADENOVSKI - TV SONCE PRODUCER AND MANAGER

Exclusive interview with TV Sonce producer and manager Sime Mladenovski for Macedonian timeline 
Macedonian timeline– You decided to be a producer, how did everything happened, did you have a desire for ii? 
S. Mladenovski - I started producing as a young person, in my high school days, and definitely at that time I was not aware how far will my desire will go in pursuing this profession. However, apart from having that desire, I put a lot of effort and it turned out in the forefront of my professional development.  At the age of 16 I attended an internship at MTV - our national television and fortunately my talent was uncovered by Nikola Nikolovski, Tiho, Ljube Cvetanovski, Stojan who even then offered me a job, which I accepted, and from that cooperation resulted many shows, but also acquaintances with many famous and attractive people from ex Yu pop and public life, such as: Oliver Dragojevic, Arsen Dedic, Mija Aleksic, Bajaga, Nele Karajlic (No smoking), Emir Kusturica, Raka Djokic and others. Furthermore, I worked with many televisions and media both in our country and in the former Yugoslavia, for example. with RTA etc.

Интервју на Симе Младеновски – продуцент на „Лица и дела“ – Тв Сонце и менаџер

Мacedonian timeline - Избравте професија – Kога се роди желба за избор на професија и како дојде до тоа?

Со продуцентство почнав да се занимавам уште како млада личност, во средношколските денови и сигурно дека тогаш не бев свесен до каде ќе ме доведе мојата желба да се занимавам токму со оваа професија. Сепак вложував голем труд и напор, а ме водеше огромната желба еден ден оваа професија да биде во прв план во мојот професионален развој, така што уште на свои 16 години посетував пракса во МТВ – нашата национална телевизија и за моја среќа уште тогаш мојот талент беше забележан од страна на Никола Николовски, Тихо, Љубе Цветановски, Стојан, така што уште тогаш од нивна страна ми беше понудена работа, којашто ја прифатив, а од таа соработка произлегоа многу емисии, но и познанства со многу познати и атрактивни лица од екс Ју естрадата и од јавниот живот, како на пр.: Оливер Драгојевиќ, Арсен Дедиќ, Мија Алексиќ, Бајага, Неле Карајлиќ (Забрањено пушење), Емир Кустурица, Рака Џокиќ и др. Понатаму, остварував работни соработки со многу телевизии и медиуми како кај нас, така и на просторите на бивша Југославија, на пр. со РТА итн.

Мacedonian timeline- Какви беа вашите почетоци, искуства и во кои области се обидовте да го вткаете вашиот неприкосновен талент?

Мојата работа на полето на естрадата не се одвиваше исклучително само на тоа поле, односно, многу често бев во организација на концерти, менаџирав клубови и дискотеки, така што на тој начин ја споив својата земја со нашите соседи токму преку забавата и културата. Паралелно со тоа водев и некоку свои кафулиња, се разбира со соработници, но во однос на времето во кое работев во споредба со она што денес го живееме можам да кажам дека тоа беше едно убаво и мирно време каде квалитетот беше на цена, а денес повеќе не води квантитетот, што е навистина жално и апсурдно. Во однос на работните и професионалните соработки, особено драги ми се оние со Белград, Сараево, Дубровник... сепак тоа беше едно мирно време каде секој човек каде и да се најдеше се чувствуваше безбедно, без разлика на општествените недостатоци кои се неизбежни, независно од тоа за кое време говориме.

Monday, September 28, 2020

HOPE

 Author: Lanilyn Bernardez Mercado

The world today is fighting for life,

Breaking its heart while listening for every sigh,

Extending its hand for us to realize,

That here is hope so let us all be wise.

The situation is really alarming,

We all know what danger could bring,

The hope for triumph is within us all,

Let us work hand in hand so  nobody will fall.