Subscribe:

Labels

Friday, November 11, 2022

СЛИКА ЗА ПОДЕЛБИТЕ НА НАШЕТО НАЦИОНАЛНО ТКИВО

Кон книгата „Расчеречени души македонски“ од Нове Младеновски, авторско издание - Гоце Ристовски

 Една древна кинеска мудрост вели дека човек во животот треба да остави пород, да засади дрво и да напише книга. Некои му ја припишуваат на Лао Це. Во таа смисла авторот на книгатаРасчеречени души македонски“ Нове Младеновски, е веќе реализиран човек. И повеќе од тоа. Тој оставил наследници, засадил дрвја, а оваа не е прва негова книга. Тој е автор на повеќе напечатени книги, меѓу кои и четири романи. Секоја книга напишана на македонски јазик е празник за македонската култура и опстојба. Оти, за жал, и денес, во 21-от век, “да пишуваш на македонски значи да се бориш“ како што истакнуваше стамениот столбник на современата македонска литература Коле Чашуле.

Friday, November 4, 2022

СВЕТАТА МИСИЈА НА Д-р АСПАСИЈА СОФИЈАНОВА, ВРВНИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СВЕТСКАТА ПЕДИЈАТРИЈА

Еклузивно интервју со директорката на детска клиника доктор Азпасија Софијанова во врвот на светската педијатрија.

Нема поголемо задоволство од тоа на светот, животот е брз ритам и  брзо се движи со огромна брзина но ние секогаш треба да бидеме спремни за секој предизвик а усшехот доаѓа само со труд и дела. - Д-р Аспасија Софијанова 

 МТ -  Ајде да го започнеме интервјуто со едно обично прашање но верувам дека ќе имате многу да ни кажете - Што значи работата за вас?

АС - За мене не би сакала многу да говорам што се сум направила доволно е да ги видат моите дела и тие се кажуваат.Можам едно да кажам мојот втор дом е детската клиника во која сум постојано и секогаш сум достапна за сите во кое било време битно е да спаси детски живот и секогаш сум спремна за тоа знаете ли што значи да се спаси детски живот да се види таа чиста насмевка таа убавина верувајте нема поголемо задоволство од тоа. Јас сум многу посветена на својата професија и сакам се пoвеќе да се усовршувам и цел живот го посветив на педијатријата ги следам чекорите на мојот татко кој беше одличен педијатар и на кого му се восхитувам и кој вдушност ме насочи и ми го покажа патот за оваа професија како велат крушката под круша паѓа. Мојот работен започнува рано наутро во клиника каде го организирам тимот за тековните работи прегледи на бебињата следење на ситуации итни случаи и не гледам воопшто на моето работно време секогаш кога има некој случај без разлика кај и да сум тргнувам во клиника но и да сум на семинар или надвор во странство јас пак работам  online се организирам и можам слободно да кажам цел живот го посветив на децата и клиниката. Многу семинари многу пaтувања низ светот во доменот на педијaтријата и многу ми е драго што имам чест да другарувам со многу познати светски доктори педијатри со кои разменуваме искуства и драго ми е кога велат - Цули ти си врв во светската педијатрија. Секогаш сум спремна а по природа сум скромна и ненаметлива да помогнам не гледам воопшто кое време е ние докторите секогаш треба да бидеме спремни за пoмош затоа и сме дале заклетва многу дежурства но морам да кажам и дека многу нови години сум прославила на клиника со тимот.

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ СО ДОБИТНИКОТ НА ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ВО СВЕТОТ - СИМЕ МЛАДЕНОВСКИ

Сакам и тежнеам да го освојам светот преку филмот и преку сплотеноста на мојот народ - Симе Младеновски

 МТ - Г-дине Младеновски. - Секогаш сте активни и работите на некои проекти, ако погледнете наназад како ја гледате вашата работа?

СМ - Секогаш кога започнувам едно интервју велам за мене нека говорат моите дела а делата се виделина на светот.Секое дело ноди поука но и секое дело не е само бројка тоа е упех кој се добива преку работа и труд исклучиво.Па јас можеби сум неуморен но ете сакам да создавам секогаш да креирам тоа ме исполнува тоа ми е во крвта кога ќе седнам со моите другари Боби и Гоки тие ми велат продолжи така ние сме ти ветар во грб но безпрекорна подршка имам и од мојот идол Цули и мојата другарка Маја кои секогаш ми велат имаш квалитет имаш порив во тебе тој врие истури го на твоите идеи на твоите филмови тука морам да ја спомнам и мојата екипа Бубе Зорана Сашо Јоцо Зоки мојата сенка со кои ги креираме за нас убавите дела,не ни е тешко да де искачуваме на планини по снегови дождови ветрови битна ни е целта а тоа е добриот документарец .Особена благодарност до мојот братучед и другар Боби Васе мојот кум Јане мојот стсросват за големата подршка секако мојата вујна Снежана која е мојата втора мајка која за било што ме советува мојот вујко Ванчо кој секогсш разговараме на секакви теми и многу креативен и наскоро се спремаме да направиме и еден документарец за селото Ранковци едно многу убаво живописно село кореноте на мојот дедо Стојан и сето тоа смислено во една убава приказна.

MT - На што работите во моментов и дали имате добиено нови признанија за вашите остварувања?
СМ - Секогаш сум спремен да направам документарец за секое катче и селце во нашста убава Македонија но недостиг се секогаш финансиите и тоа не кочи но мотивот е голем и секогаш бог ни го отвара патот.За нашата Македонија има многу приказни да се снимат и да се прикажат на филмското платно можеби трогателни но вистинити. Кога се спомнува Лица и дела  значи
емисија која работи портрет на гостинот а за тоа е задолжена одговорната исполнителна Михаела која одлично ги води емисиите таа ќе прерасне набрзо во една голема звезда.Лица и дела претставува бренд кој е многу наградуван постоиме 10 год а се надеваме и 20 ќе постоиме и ја добивме наградата најгледана емисија во дијаспората имаме соработки со многу фестивали промоции изложби манифестациии сите настани ги следиме но најбитно е селектираме и во емисија ни гостуваат сите оние кои направиле за Македонија и за светот или поточно сите оние кои имаат полн кофер багаж.Соработуваме и со дијаспората со многу весници со многу радиа медиуми тоа е големо богатство.

 Но еве ексклузивно за вашиот тим ќе откријам бидејки имаме одлична соработка дека во моментов работиме и сме сконцентрирани на еден филм кој го работиме за светски филмски фестивал во Панама ќе откријам за Тimeline дека се работи за една одлична приказна во која ја дадовме убавината на Македонија преку старите обичаи.Земавме 4 место земавме и второ место и трето се надеваме на прво сега ќе даде бог а и со нашата креативност  се надеваме на успех се надевам нема да бидеме оштетени но пак ќе речам ќе не помилува божјата рака.Филмот го работиме на многу локации ширум Македонија и веќе е сработен повеќе од пола. Би сакал да ја истакнам и соработката со една убава дискотека Мусандра во Скопје која ги забавува Скопјани до раните утрински часови да се опуштат и поз до браќата Мартин и Боби и Роберт.

Wednesday, November 2, 2022

EXCLUSIVE INTERVIEW WITH SIME MLADENOVSKI - AWARD WINNING PRODUCER


"I want and aspire to conquer the world through film and through the unity of my peopleLife is a competition in which one always wins and the other loses, but the most important thing is the pleasure of going out on the field and playing, and the result comes by itself with the past effort."   - Sime Mladenovski

MT – When you reflect on what you have done, what can you tell us?

SM - Every time I start an interview, I say let my works speak for me, and works are the light of the world. Every work brings a lesson, but ever work is not just a number, it is a success that is obtained through work and effort exclusively. Well, I may be tireless, but here I want to create, always create, it fulfills me, it's in my blood, when I sit down with my friends Bobby and Goki, they tell me to keep going, we are the wind at your back, but I also have impeccable support from my idol Tsuli and my friend Maya, who always help me they say you have quality, you have drive in you, it boils, pour it on your ideas on your films, here I have to mention my team Bube Zorana Sasho Joco Zoki, my shadow with whom we create beautiful works for us, it is not difficult for us to climb mountains after snow, rain, wind, the goal is important to us, and that is a good documentary. Special thanks to my cousin and friend Bobby Vase, my godfather, Jane, my stepfather, for the great support, of course, my aunt Snezana, who is my second mother, who and my uncle Vancho advises me about anything, who always talks about all kinds of topics and is very creative, and soon we are preparing to make a documentary about the village of Rankovci, a very beautiful and picturesque village, the roots of my grandfather Stojan, and all of that made up in one beautiful story.

THE SACRED MISSION OF THE TOP LEADER IN PEDIATRICS - Dr. ASPASIA SOFIANOVA


MT - 
Let's start with one simple question but i am sure you will have a lot to say, what work means to you D-r Sofianova?

A.S - I would not like to talk much about what I have done, the work that I have done says everything. I can say one thing that my second home is the children's clinic where I am constantly and I am always available to everyone at any time it matters to save a children’s life and I am always ready for that. Do you know what it means to save a children’s life, to see their pure smile, that beauty, believe me, there is no greater pleasure than that. I am very dedicated to my profession and I want to improve myself more and more and aim to dedicate my life to pediatrics, following in the footsteps of my father who was an excellent pediatrician and who I admire a lot, and who inspired me and showed me the way to this profession, as they say, the apples does not fall far from the tree. My work starts early in the morning in a clinic where I organize the team for the current affairs, examinations of the babies, monitoring the situation, emergencies, and I don't look at my working hours at all, every time there is a case, regardless of where I go to the clinic, but also whether I am at a seminar or abroad, I still work online, I organize myself and I can freely say that I have dedicated my whole life to children and the clinic.

Thursday, October 20, 2022

ПРОМОЦИЈА НА ДВЕ КНИГИ ОД ЈАГОДА ЗДРАВЕСКА - КОТЕСКА

Македонското литературно друштво Кочо Рацин - Мелбурн ќе одржи промоција за две книги од Јагода Здравеска Котеска. Романот Љубов по слика и биографско-етнографската сторија Велика. Промоцијата ќе се одржи на 19 ноември во просториите на Yarra Plenty Regional Library (YPRL) - Mill Park Library од 14.30 - 16.30.Настан кој посетителите ќе имаат можност да дознаат повеќе за овие две најнови дела на Јагода Здравеска - Котеска и да си набават примерок од книгите.  Во романот преовладува тема од печалбарскиот живот на Македонците пред тргнување од родните огништа и по стигнувањето во новата земја во која се соочуваат со носталгија, осаменост, адаптирање на новиот живот. Преку ликовите во романот се отсликува мачната историја на македонскиот народ, страдањата, последиците од војната. Нејзината приказна се простира на 786 страници. 

Книга Велика - Низ оваа етнографска сторија опишани се многу елементи од животот и обичаите на семејството на нашата мајка и воедно на жителите од селата од пелагонискиот крај.

Ова дело е вистинско македонско етнографско богатство и ќе биде од голем интерес не само на семејството, потомците и роднините на нашата мајка, туку за сите македонци ширум светот кои сакаат да се запознаат и да научат нешто повеќе за македонската култура од прва рака. 

Дојдете и откриете го богатството кое се крие во овие две книги. 

Влезот е слободен. Повелете, ве очекуваме.

Friday, October 14, 2022

Интервју со Симе Младеновски, продуцент на Лица и дела - Тв Сонце, режисер и менаџер

Животот е краток роман кој споро се листа брзо се чита секогаш е недовршен нема реприза и недочитан е. Сите ние го наметнуваме темпото на животот кој е многу драгоцен и многу скап.Да се бориш на натпревар е чест и задоволство а успехот и победата се цел која се постига само со труд и работа. - Симе Младеновски

MT
Г-дине Младеновски, кaжете ни нешто за вашите почетоци, вашата кариера?

Симе - За мојата успешна кариера барем јас така мислам можеби скромно би можел да говорам многу но едно ќе кажам ова, многу им благодарам на моите големи пријатели кои некои од нив не се меѓу нас а ме доведоа до тука до успехот од нивното знаење јас го црпев најквалитетното блсгодарам на Бакли,Тихо, Стојан Стојановски, Бачо,Никола Новковски и други.Моето започнување беше токму во Мртв на 16 годишна возраст кога одев на пракса таму наидов на овие  искусни квалитетни луѓе кои ме почитуваа и ми го даваа знаееето и ми дадоа можност да работам на многу документарни филмови играни филмови серии Македонски приказни емисии, фестивали тогаш дружбата беше од срце и почит додека сега се е од корист, интерес се се извештачи.  До кога со наместени работи по работните организации, квалитетот го тргаат ставаат неквалитетни луѓе со купени дипломи со никакво искуство. Дипломата е парче хартија, треба да се покаже стручноста квалитетот, полуписмени политичари, мамини татини синови се е мито корупција па кога вака вака не се прави напредок на држава, наместени фестивали квалитетот бега каде што ќе го ценат оваа држава има повеќе магистри и доктори на науки многу учена држава сме на секој чекор доктор на наука а на мегдан нигде ги нема.Затоа ни е уназадено општеството.Затоа ние ја бараме иднината во светот овде едни исти само се лактаат и се контролираат.