Subscribe:

Labels

Thursday, September 10, 2015

ДУША

Автор: Емилија Жупаноска


Она кога имаш се,
а ништо немаш,
оти душа немаш.
Кога со малку не си задоволен
а со многу ич (воопшто).
Кога се препотуваш,
а ладен ко камен остануваш.
Кога очи затвораш,
а буден си.
Кога свирепо на среќата и се додворуваш.
Недозреана овошка однадвор,
а внатре скапана.

The soul (Dusha) - The poem written by Emilija Zupanoska

No comments:

Post a Comment