Subscribe:

Labels

Saturday, July 23, 2016

ММД "НИКОЛА КАРЕВ" СО НОВА ИГРАОРНА ГРУПА

СООПШТЕНИЕ
12.07.2016
Македонското Младинско Културно Уметничко друштво “Никола Каревотвора нова играорна група за деца кои сакаат да го изучуваат македонскиот фолклор. Со новата група ќе се започне во вторник на 9-ти август и среда на 10 – ти август. Пробите ќе се одржуваат во Parkwood Green Community Centre  на  88 Catherine dve, во  Hillside. За повеќе информации, сите заинтересирани да се јават кај претседателот на друштвото Аце Петровски на мобилен 0417128641 или Мери на мобилен 0407100907.
Со почит:
Од управата на ММД “Никола Карев“

 Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment