Subscribe:

Labels

Sunday, September 11, 2016

ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО “ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ГО ОДБЕЛЕЖА ЈУБИЛЕЈОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Во Сиднеј Прличевци го одбележаа 25 - годишниот јубилеј на Македонија
По повод 25 годишницата од независноста на Република Македонија, Литературното друштво „Григор Прличев“ на 9 септември организира средба со членовите при што со поезија посветена на независноста на Република Македонија се преставија поетите: Иван Трпоски, Перо Дамчевски-Коцин, Лилјана Тошеска, Душан Ристевски и Жаклина Михајлова.
Исто така се организира и коктел по повод доделувањето на истакнатиот општественик и писател Иван Трпоски на Медал за заслуга за Македонија од претседателот на Македонија, Ѓорге Иванов. Иста така Иван за време неговата посета во македонија доби признанија и благодарници за неговата макотрпна работа во промовирање на македонската култура од Агенцијата за иселеништво, Општината Охрид и Месната заедница на Волино.
 Душан Ристевски


Sydney Prlichevci celebrated 25 th - anniversary of Republic of Macedonia
The literary association "Grigor Prlicev" on the 9-th of September 2016 organized a poetry reading with all members of the Association. The poets: Ivan Trposki, Pero Damcevski-Kotsin, Ljiljana Tosheska, Dushan Ristevski and Zaklina Mihailova read poems dedicated to 25 -th anniversary of Macedonian independence.

There was also a cocktail party in honor of the awarded prominent activist and writer Ivan Trposki who during his visit in Macedonia was presented a Medal for his valuable contribution from the Macedonian President George Ivanov as well as award for recognition of its hard work in promoting Macedonian culture from the Immigration Agency, the Municipality of Ohrid and the local community of Volino.


Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment