Subscribe:

Labels

Friday, August 19, 2016

ПЕЛИСТЕР

Треперат и шумолат лисјата
Во боровата шума,
Поздравуваат патници
Домашни и странци
До бескрај одѕвонува нивниот звук
Опојна убавина бескраен мир.

Цветови разнобојни опиваат со мирисот свој
Чекориш со радост по ридот тој
Пелистер те мами и го прати чекорот твој
Те следи и гушка во пазуви од свила
Природна убавина мила.
Под сенките на молика
Да одмориш душа
Песните од птиците кој ли не сака да ги  слуша?

Како најубава мома во зелена руба
Го красиш градот роден
Чуваш тајни и легенди стари
Восхитуваш и плениш со езеро Големо и Мало
Две бисерни очи на твојата руба
Ко најубав лек за сите рани.

Автор: Гордана Димовска
“Пелистер“ е второнаградена песна на конкурсот “Битола момо нагиздена“ во склоп на манифестација Вознес 2014.
The poem Pelister received the second prize on the literary competition "Bitola momo nagizdena" as part of the manifestation Voznes 2104 Bitola.

Quiver and rustle leaves
In the pine forest,
greet the travelers,
Domestic and foreign
Endlessly echoes their sound
Intoxicating beauty and endless peace.

Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment