Subscribe:

Labels

Sunday, September 30, 2018

ЗА ЖИВОТОТ

Во својот живот човекот сретнува многу луѓе.
Но само правите пријатели оставаат трага во неговото срце.
 
Лутината е тенко поврзана со опасноста.
Ако некој еднаш те изневери, вината е негова;
Ако некој те изневери повеќе пати, вината е твоја.

Бистрите луѓе дискутираат за идеите;
Просечните луѓе дискутираат за она што секојдневно се случува;
Необразованите луѓе дискутираат за други луѓе.

Кој изгубил пари, изгубил многу;
Кој изгубил пријател, изгубил многу повеќе;
А оној кој изгубил вера и надеж, изгубил сè.


Младите и убавите се случајност на природата.

Учи се на грешките на другите луѓе.
Бидејќи не живееш доволно долго за да стигнеш да ги направиш сите.

Вчера е минато.Утрешнината е тајна. Сегашноста е дар.

И да знаете дека љубовта е најсилна погонска снага...

Дека е битно со кој сте, не каде сте...


И дека животот го прават ситниците.


Macedonian timeline

No comments:

Post a Comment