Subscribe:

Labels

Sunday, October 6, 2013

МИСЛА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гоце Делчев се залагал за тоа да се сочува целоста на Македонија, да остане таа единствена во своите граници, да не дозволи поделба и раскинување на нејзиното “живо тело“...во спротивно “Македонија ќе падне под некоја од балканските земји или ќе биде разделена меѓу нив - тогаш ќе бидеме метачи со половина опинок: подобро да не сме живи ако тоа го допуштиме‘Gordana Dimovska

No comments:

Post a Comment